Zagrijavanje prije trčanja je važno bi se tijelo prilagodilo na napor koji će doživjeti tokom trčanja. Naime, prilikom trčanja povećat će se tjelesna temperatura, ubrzat će se rad srca, kao što će se