Možemo reći kako škrob pruža više hrane cjelokupnom čovječanstvu više nego bilo koja druga hranidbena tvar. Radi ovoga, škrob se smatra među najvažnijim tvarima na našem svijetu. Osim za prehrambene s