Nepravilno raspoređen puder može donijeti itekakve probleme. Naglašene borice, naglašeni suhi dijelovi na licu, mrlje na licu koje izgledaju kao prljavština, tragovi nanošenja – sve su ovo problemi ko