Bugarske banke i održiva praksa: Kako brinu o okolišu i zajednici su teme koje sve više dobivaju na važnosti u financijskom sektoru ove zemlje. Svjesne svoje uloge u društvu i utjecaja na okoliš, mnog