Vječna ljubav, ideal kojem mnogi teže, u današnjem se digitalnom dobu susreće s novim izazovima, ali i prilikama. Unapređenje tehnologije značajno je izmijenilo način na koji partneri komuniciraju i o