Financijska inkuzivnost predstavlja koncept koji ima za cilj omogućiti pristup financijskim uslugama i proizvodima svim slojevima društva, uključujući i one najranjivije. U kontekstu Bugarske, financi