Online sastanci postali su sve popularniji način upoznavanja ljudi i izgradnje romantičnih veza. No, kao i kod tradicionalnih sastanaka, samopouzdanje igra ključnu ulogu u stvaranju pozitivne slike o