Kada se nađete u situaciji gdje razmišljate o uzimanju zajma ili kredita, važno je prije svega pažljivo analizirati vašu trenutnu financijsku situaciju. Ovo je temeljni korak koji će vam pomoći da don