U konceptu “Budite Vaš Lijek: Sjeme Marihuane i Osnaživanje Pacijenata”, ključna je ideja da bolesnici preuzmu aktivniju ulogu u upravljanju svojim zdravljem i liječenju. Takav pristup potiče pojedinc