Verbalna komunikacija igra ključnu ulogu kada je riječ o izgradnji i održavanju zdravog odnosa. Ona postaje most koji partnerima omogućuje da slobodno izražavaju ljubav i osjećaje bez ustručavanja. Kr