Vođenje ljubavi pripada u najvažnije stvari ljubavnog odnosa. Često na navedenu aktivnost gledamo kao fizičku potrebu, no ona je i više od toga. Ako zaista želimo ići u krajnost, možemo reći kako bez