Razumijevanje grešaka koje smo napravili u prošlim vezama ključno je za osobni rast i razvoj ljubavnog samopouzdanja. Da bismo naučili kako pogledati na prošle veze i izvući nauk za jačanje ljubavnog