Bankarska sigurnost i zaštita prava potrošača u bugarskim kreditima su ključni aspekti koji osiguravaju transparentnost, pravednost i pouzdanost u financijskom sektoru. Regulativni okvir ovih segmenat