Tarot karte i ciklusi Mjeseca oduvijek su intrigirali ljude tražeći dublje razumijevanje vlastitog puta i mjesta u svemiru. Ova drevna oruđa samospoznaje mogu se uskladiti kako bi osvijetlila put tran