Izgradnja trajne intimnosti i povezanosti u braku zahtijeva ne samo ljubav već i kontinuiran rad na otvorenoj i iskrenoj komunikaciji između partnera. Na stranici digniga.com možemo pronaći brojne sav