Aktivno slušanje je temeljna komponenta u procesu praćenja emocionalnih potreba u intimnim razgovorima. Ova vještina ne samo da omogućava bolje razumijevanje onoga što druga osoba izražava, već i šalj