Usamljenost je sveprisutan problem u današnjem društvu i važno je osvijestiti i educirati ljude o njenoj ozbiljnosti. Ubrzan način života, tehnološki napredak i promjene u načinu komunikacije doveli s