Praćenje troškova i dobitaka jedan je od ključnih elemenata uspješnog upravljanja budžetom u casinu. Korištenje aplikacija za upravljanje budžetom u casinu može značajno olakšati ovaj proces. Prije sv