Razmatranje ekoloških aspekata pri financiranju kroz zelene kredite u Bugarskoj igra ključnu ulogu u promicanju održivog razvoja zemlje. Posredstvom takvog pristupa, financijske institucije imaju moć