Bankarska edukacija i financijska pismenost građana su ključni elementi za odgovorno upravljanje osobnim financijama. Razumijevanje osnovnih bankarskih usluga i proizvoda, poput tekućih i štednih raču