U kontekstu online bankarstva i digitalnog identiteta, zaštita korisničkih prava postaje ključna u digitalnoj eri. S naglaskom na sigurnost, razvijeni su napredni tehnološki sigurnosni protokoli koji